PASTORALISM HELP

PASTORALISM HELP

/Помощ за пасторализма/

Автори:

инж. Румяна Славчева – ръководител

инж. Огнян Дириманов – консултант

Александър Матаров,  Димитър Плачков, Михаил Георгиев

Пасторализмът е поминък с отглеждането на големи стада от животни (например камили, лами, якове, овце, кози, говеда, елени, коне и други). Практикува се от повече от 500 милиона души на планетата. Тази тема „ЕMobile Pastoralism” беше поставена от НАСА на международния хакатон –  Nasa International Space Apps Challenge, 2016.

В момента в света не съществува система, която да дава възможност на хората, занимаващи се с пасторализъм да намират лесно и безопасно храна и вода за добитъка, медицински и ветеринарни услуги, връзка с регионалните администрации, да получат достъп до борси, застрахователни компании, информация за времето, бедствия и аварии, връзка с хуманитарни организации и др. използвайки мобилно устройство.

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

Eдинствения начин за събиране на информация и предотвратяване на бедствия /природни или предизвикани от човешка намеса / е: земни и сателитни системи в комбинация.

Нашата разработка включва:

  • Система за ранно предупреждение на модулен принцип за бързо установяване и уведомяване за климатични аномалии с добра икономическа ефективност.
  • Мобилното приложение и уеб сайт, които предлагат цялата информация, необходима за пасторалиста, неговата сигурност и бизнес, независимо от достъпа му до интернет.
  • База данни (сървър в съответните общини), която събира прогнозна информация за климата от сателити на NASA и Системата за ранно предупреждение и я изпраща чрез групов SMS до пасторалистите и до заинтересованите институции (полиция, кметство и др), и до DHN (Digital Humanitarian Network – мрежа от мрежи, която притежава техническа компетентност за локализация на проблема и връзка с хуманитарните организации).

Нашия проект ще помогне за подобряване на живота на повече от 500 милиона души по света.

Надяваме се, че ще бъде отбелязан от компаниите в сферата на технологиите и те ще внедрят нашата идея за подобряване на живота на пасторалистите и хората, които се занимават със земеделие.

За повече информация: PASTORALISM HELP

Приложение 1 : Код на комуникатора

Приложение 2 : Демонстрационен модел – видео

Приложение 3: Мобилно приложение /сайт/

или: 1

Приложение 4:

Приложение 5: