PLANET EARTH LIVE

PLANET EARTH LIVE

123

Автори:

инж. Румяна Славчева – ръководител

инж. Огнян Дириманов – консултант

Ученици: Александър Матаров,  Димитър Плачков, Михаил Георгиев

          Този проект е поставен от NASА на международен хакатон “ NASA International Space Apps challenge, 2016”. Целта е разработване на приложение, което да използва климатични данни на НАСА , включително следните сайтове : GIBS , EONET , GPM , ClimateServ, MODIS иода др. за да бъдат решени въпроси, свързани със селското стопанство и наличието на вода.

Eдинствения начин за събиране на информация и предотвратяване на бедствия /природни или предизвикани от човешка намеса / е: земни и сателитни системи в комбинация.

Нашата разработка включва:

  • Система за ранно предупреждение на модулен принцип за бързо установяване и уведомяване за климатични аномалии с добра икономическа ефективност.

Системата се състои от комуникатори, сензори за измерване на ниво и качество на водата, чистотата на въздуха, качеството на тревата (посредством приложение LEAF ZONE, разработено от български инженери на международен хакатон на НАСА,2014, сензори за температура, влажност и др., в зависимост от типа на съответния район. Тези устройства са изключително евтини и ефективни и се инсталират в/до водоемите (надземни и подземни).

  • База данни (сървър в съответните общини), която събира прогнозна информация за климата от сателити на NASA и Системата за ранно предупреждение и я изпраща чрез групов SMS до населението и до заинтересованите институции (полиция, кметство и др), и до DHN (Digital Humanitarian Network – мрежа от мрежи, която притежава техническа компетентност за локализация на проблема и връзка с хуманитарните организации).

Като се има в предвид зачестилите напослеък природните бедствия като наводнения, суша, земетресения, свлачища както и влиянието на човешкия фактор ( замърсяване, пожари, обезлесяване и др) , нашият проект ще помогне на всички хора по света и по-специално на хората свързани със земеделето за решаване на тези бедствия и проблеми.

Надяваме се, че ще бъде отбелязан от компаниите в сферата на технологиите и те ще внедрят нашата идея с цел съхраняване на водното богатство на планетата.

За повече информация:

Презентация : PLANET EARTH LIVE 

Код на комуникатора: Код на комуникатора

Демонстрационен модел: Видео